Regionale steunmaatregelen voor getroffen ondernemers vanwege corona

De federale steunmaatregelen naar aanleiding van de nieuwe lock-down voor café’s en restaurants die via de sociale verzekeringsfondsen moeten aangevraagd worden, zijn nog niet beschikbaar en moeten nog gestemd worden.

Ondertussen zijn de regionale steunmaatregelen al wel bekend.

De nieuwe Vlaamse premie moet aangevraagd worden bij VLAIO.  Deze aanvraag kan niet vóór 16 november ingediend worden.  Deze steunmaatregel is bedoeld voor de ondernemers die tussen 1 oktober en 15 november een omzetverlies hebben van minstens 60% in vergelijking met dezelfde periode in 2019.  De premie bedraagt 10% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019.

De horecazaken moeten het omzetverlies niet aantonen omdat zij verplicht moeten sluiten vanaf 19 oktober.

Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro.  Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers is dat 22.500 euro.

Vlaams beschermingsmechanisme

Deze premie is bedoeld voor de ondernemers die een substantiële exploitatiebeperking ondervonden en die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen in de periode augustus-september 2020 tegenover dezelfde periode in 2019.  De ondernemers die in aanmerking komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme moeten onder het toepassingsgebied van de corona-hinderpremie of de corona-compensatiepremie vallen.

De premie bedraagt 7,50 % van de omzet tijdens de referentieperiode met een begrenzing van een maximumbedrag van 15.000 euro.

Ook zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden van tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en als loontrekkende geen activiteit uitoefent die 80% of meer bedraagt van een voltijdse betrekking kunnen onder de gestelde voorwaarden aanspraak maken op deze premie.  In dit geval gaat het om een gehalveerde premie, dus 3,75% van de omzet.

Deze premie kan nog aangevraagd worden tot en met 15 november 2020.

De sluitingspremie

Ondernemingen die nog steeds onder de verplichte sluiting vallen, zoals discotheken hebben nog recht op de sluitingspremie van 160 euro.  Deze premie is niet cumuleerbaar met het Vlaams beschermingsmechanisme.

Info en aanvragen via VLAIO

Nieuwe Waalse premie

De premie is bedoeld voor de ondernemers in de sectoren die nog steeds zware moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis.   Indien een omzetverlies van 60% in het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal in 2019 kan aangetoond worden wordt er een premie uitgekeerd van 15% van de omzet van de referentieperiode in 2019.  Ook hier zijn maximum bedragen van toepassing.  info

Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een nieuwe premie voor de ondernemers uit de evenementen, uitgaans-, toeristische- en culturele sectoren en subsectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen heropstarten ten gevolge van de opgelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.  Er wordt een premie uitgekeerd met een minimum van 3.000 en een maximum van 9.000 euro op basis van het omzetverlies.  info en aanvragen

Premie voor Brussels bars en cafés

Een eenmalige premie omwille van de verplichte sluiting (sinds 8 oktober) van alle plekken waar alcoholische en niet-alcoholische dranken aangeboden worden voor consumptie ter plekke (bars, cafés, tapgelegenheden, theehuizen, cafetaria’s, …) ter waarde van 3.000 euro.  Deze premie is per actieve vestiging in Brussel met een maximum van 5 premies per onderneming.

Premie stad Brussel voor nachtclubs, bars en café’s

Naast de premie van 3.000 euro voorziet stad Brussel een bijkomende premie van 2.000 euro voor de bars, nachtclubs en café’s die sinds 8 oktober voor 1 maand moeten sluiten.

Brusselse ondernemingen die aan internationale handel doen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen op een premie van maximaal 2.500 euro.  Meer info en aanvragen