Registratie in het UBO-register – gedoogbeleid tot 31 december.

De eindtermijn voor de registratie in het UBO-register van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen vervalt vandaag, 30 september.

De administratie constateert echter dat ondanks de verlening van de eindtermijn van 31 maart tot 30 september slechts 42% van deze doelgroep zich registreerde.  Daarop wordt beslist door de fiscale administratie om een gedogen beleid te voeren en geen sancties op te leggen en tolerant te zijn bij foutieve of onvolledige registraties tot 31 december 2019.

Hoe brengt u de registratie in het UBO-register in orde ?

Via de toepassing op MyMinfin.  Een YouTube filmpje toont u hoe u de registratie vlot kan in orde brengen.

Als u een mandaat aan uw boekhouder bezorgt kan deze de registratie in uw plaats uitvoeren.

In de toekomst zullen ook wijzigingen tijdig doorgegeven moeten worden aan het UBO-register.

Via het nieuwe elektronisch-effectenregister (eStox)  stromen de wijzigingen automatisch door naar het UBO-register.  Dit is een belangrijk hulpmiddel aangezien een vergetelheid boetes kan opleveren van 250 tot 50.000 euro.  Wie van eStox gebruik wil maken kan hiervoor terecht bij  zijn accountant of notaris.

Zij zorgen voor de digitalisering van het papieren effectenregister (aandelenregister).