SOCIALE VERZEKERING: OVERBRUGGINGSRECHT wordt verder uitgebreid vanaf 01/07/2019

Op de pagina betreffende het overbruggingsrecht op onze website vindt u de belangrijke informatie terug betreffende dit sociaal recht dat reeds in voege is sinds 01/01/2017 en waaraan sinds 01/07/2019 nog een belangrijk uitbreiding werd toegevoegd.

Welke uitbreiding ?

Vanaf 01/07/2019 wordt een volgend stap gezet in de bescherming van de zelfstandige ondernemer en wordt het toepassingsgebied om een moeilijkere periode te ‘overbruggen’ verder uitgebreid zodat er meer zelfstandigen in aanmerking komen.

 • Meewerkende echtgenoten en helpers in geval van faling

In pijler 1 bestaat de versoepeling erin dat ook meewerkende partners/echtgenoten en zelfstandige helpers die persoonlijk failliet worden verklaard in aanmerking kunnen komen voor het overbruggingsrecht.  Deze doelgroep kon tot 30 juni 2019 enkel beroep doen op de overige pijlers (2,3 en 4).

 • De termijn van genot van de te overbruggen periode

Indien de loopbaan van de zelfstandige minimaal 15 jaar (60 kwartalen) telt:

  • wordt de duur van de toekenning gebracht op 24 maanden (2 jaar) ipv 12 maanden voor wat betreft de financiële uitkering.
  • wordt het behoud van sociale rechten in voorkomend geval uitgebreid van 4 kwartalen naar 8 (2 jaar).
 • Uitbreiding van de 3e pijler bij gedwongen onderbreking
  • De notie ‘vernieling’ wordt vervangen door de notie ‘beschadiging’.  De schade moet dus niet langer te zijn toegebracht door een derde.
  • Toevoeging van een vijfde specifieke situatie: ‘beslissing van een derde economische actor of gebeurtenis die economische impact heeft’.  Dit is elke gebeurtenis die de zelfstandige rechtstreeks en aanzienlijk raakt, bv. de verdwijning van een belangrijke klant, een sectorale crisis, wegenwerken, … enz.

De onderbreking van de zelfstandige activiteit wordt geacht aan te vangen op de datum die wordt aangegeven door de aanvrager (verklaring op eer).

Deze nieuwe maatregelen zullen op 1 juli 2019 in werking treden en zullen van toepassing zijn op alle feiten die zich voordoen vanaf die datum.