Steunmaatregelen overbruggingsrecht na de nieuwe gedwongen sluiting vanaf 19 oktober

Het wetsontwerp dat  nog in hoogdringendheid zal behandeld in het parlement houdt het volgende in voor de getroffen ondernemers:

  • Alle zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoten (volledige uitkering), de zelfstandigen in bijberoep die wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn die gelijk zijn aan de minimum bijdragen hoofdberoep of de zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben maar hun (voorwaardelijk) wettelijk pensioen niet opnemen of opgenomen hebben én wettelijk voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen in het geval zij een activiteit uitoefenen die door de overheid verplicht moet stopgezet worden, geheel of gedeeltelijk, (vb. van gedeeltelijk – restaurant met take-away) vanaf 19 oktober, aanspraak maken op een dubbel overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november.

Dezelfde categorie van zelfstandigen van wie de activiteiten afhankelijk zijn van de activiteiten die onder de verplichte sluiting vallen én hun activiteiten volledig onderbreken, hebben ook recht op het dubbel overbruggingsrecht.  Indien de onderbreking slechts gedeeltelijk is zullen deze ondernemers recht hebben op het enkel overbruggingsrecht.  De afhankelijke sector moet om deze reden op eer verklaren dat zij de activiteiten volledig onderbroken hebben:

    • van 19 oktober 2020 tot 31 oktober 2020 voor de uitkering van oktober  en/of
    • van 1 november 2020 tot 19 november 2020 voor de uitkering van november

Aanvraagformulier

  • De zelfstandigen in bijberoep van wie de verschuldigde bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en die een activiteit uitoefenen die door de overheid verplicht moet stopgezet worden, geheel of gedeeltelijk, ontvangen maximaal de helft van het overbruggingsrecht.  In dit geval de helft van het dubbel overbruggingsrecht.  Hetzelfde is van toepassing voor de “actief gepensioneerde” zelfstandigen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

Aanvraagformulier gedeeltelijk overbruggingsrecht (half)

  • Het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (relance-premie) is verlengd tot december.  De zelfstandigen in bijberoep die niet de minimum bijdragen van een hoofdberoep betalen en de “actief gepensioneerden” komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregel.  Ook de bouwsector en diegenen die aanspraak maakten op overbruggingsrecht op basis van een vrijwillige sluiting van minimum 7 opeenvolgende dagen worden uitgesloten van de heropstartpremie.

Aanvraagformulier overbruggingsrecht heropstart (relance)

Check nog even op de richtinggevende tabel waarop je mogelijk recht hebt.  TABEL

Overzicht uitkeringen

OVERBRUGGINGSRECHT  met gezinslast zonder gezinslast
Dubbele uitkering overbruggingsrecht/maand 3.228,20 euro 2.583,38 euro
Enkele uitkering overbruggingsrecht/maand 1.1614,10 euro 1.291,69 euro
Uitkering heropstart 1.614,10 euro 1.291,69 euro