Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Je kent vandaag je exact netto belastbare inkomen voor 2016 ?

Dan kan je de betaalde sociale bijdragen voor 2016 nog aanpassen!

(regularisaties op inkomstenjaar 2016)

Sinds 2015 trad de nieuwe bijdrageberekening voor de sociale bijdragen voor zelfstandigen in werking. Sindsdien worden dus de gevorderde bijdragen voor een bepaald jaar  berekend op basis van de inkomsten van 3 jaar tevoren en daarop volgt later een regularisatie van deze bijdragen eens het inkomen van dit jaar definitief gekend zal zijn  (meestal na 2 jaar)  .

Als je belastingaangifte ingediend wordt door je boekhouder, zal de fiscus na verwerking de netto belastbare inkomsten  aan ons overmaken waarop wij je dan jouw eindrekening (regularisatie) voor dat jaar zullen toesturen.

Het is aangewezen om je situatie van betaalde sociale bijdragen regelmatig te bekijken.

  • Misschien koos je om zo weinig mogelijk te betalen maar wil je nu toch liever binnen ca. 2 jaar een hoge regularisatie vermijden.
  • Of je verloning is verhoogd in de loop van het jaar
  • Of je vroeg vermindering aan en uiteindelijk vallen je inkomsten veel beter mee dan verwacht.

Je kan nog steeds wijzigingen aanbrengen in de betaalde bijdragen.

Is dit nuttig?

In een aantal gevallen zeker!

In ons e-loket kan je nagaan hoeveel je aan voorlopige bijdragen hebt betaald. Wil je liever een ander overzicht ontvangen, neem dan zeker contact met ons op.

Kan je nog iets wijzigen?

Ja, dat kan. Er kunnen nog bijdragen betaald worden om toe te wijzen op 2016. Deze zijn dan weliswaar fiscaal aftrekbaar in 2017.

Is dit nog nuttig?

Ja, als u een regularisatie wil voorkomen in 2018.

Zéker, in het geval je een vermindering van bijdragen gevraagd én gekregen hebt en dus op een verlaagd inkomen betaalde terwijl het inkomen van 2016 toch hoger bleek te liggen dan het inkomen waarop je betaald hebt. We raden aan om zo snel mogelijk een bijbetaling te doen. Op deze manier vermijd je toch een stuk van de extra verhoging. (bekijk het uitgewerkt voorbeeld hieronder)

VERMELD ZEKER DAT HET OM EEN BETALING VOOR 2016 GAAT

LET OP: Bijstorting op 2016 betekent niet dat er géén verhoging zal zijn voor dit dossier (verhoging art.11b). De verhoging die wordt toegepast op bijdragen die ten onrechte een vermindering van hun bijdragen hebben gekregen, lopen van 31/12/2016 tot op de dag dat u de betaling voor 2016 doet.

 

Een uitgewerkt voorbeeld :

inkomen 2013 = 50.000 EUR

– berekening voorlopige sociale bijdragen op inkomen 2013 = 2.878,91 EUR

– aanvraag vermindering van bijdragen in juni 2016, inkomen is maar 24.000 EUR.

– aanvraag wordt goedgekeurd – nieuwe verminderde sociale bijdragen op de tussendrempel van 26.021,32 EUR –> sociale bijdragen = 1.457,39 EUR

– de betalingen gebeuren steeds op tijd

– Stel: In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

  •  In december 2016 merkte de zelfstandige dat zijn inkomen toch 40.000 EUR zal zijn en deed nog in december 2016 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: niets bij te betalen

de betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd en de bijbetaling is gebeurd vóór het einde van 2016. De verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden pas berekend vanaf 31/12/2016.

  •  In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn.   De zelfstandige doet op 15/10/2017 een bijbetaling:

sociale bijdragen op 40.000 EUR = 2.240,30 EUR

sociale bijdragen op 26.021,32 EUR (aangevraagde vermindering) = 1.457,39 EUR

sociale bijdragen op het verschil = 782,91 EUR

bijbetaling van het verschil: 782,91 x 4 = 3.131,64 EUR

In april 2018 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie: enkel verhogingen nog te betalen

verhogingen artikel 11b van 3% vanaf 1/1/2017-15/10/2017 (kwartalen 2017/1-2-3-4)  3.131,64 x 3% x 4 kwartalen = 375,80 EUR

– De betalingen van de verminderde bijdragen zijn tijdig gebeurd: geen verhogingen wegens laattijdige betaling

– De bijbetaling is gebeurd ná het einde van 2016: de verhogingen op te laag ingeschatte inkomsten met het oog op verminderde sociale bijdragen, worden berekend vanaf 31/12/2016 tot op de dag van betaling (hier = 15/10/2017 : 4 kwartalen).

  • Betaling verschil op het moment van regularisatie (2018/2)

In oktober 2017 wordt de belastingaangifte opgemaakt, waaruit blijkt dat het netto belastbaar inkomen 40.000 EUR zal zijn. De zelfstandige doet niets.

In april 2017 ontvangen we het inkomen van 2016 van de fiscus: 40.000 EUR

Regularisatie:

verschil bij te betalen + verhogingen artikel 11b vanaf 1/1/2016-1/4/2017 (kwartalen 2016/1-2-3-4 en 2017/1-2) : 3.131,64 x 3% x 6 kwartalen = 563,69 EUR

+ 1-malige verhoging van 7% omdat op 31/12/2017 de bijdragen onbetaald bleven 3.131,64 x 7% = 219,21 EUR

Totaal verhogingen: 563,69  + 219,21 = 782,9 EUR

 

In dit voorbeeld:

verschil verhogingen betaling op inkomen nu of betaling op moment van ontvangst van regularisatie aangeboden door het sociaal verzekeringsfonds: 407,1 EUR

Conclusie: als je nu weet wat je belastbaar inkomen is : betaal zo snel mogelijk op het juiste inkomen van 2016.

Vermeld in de betaling duidelijk dat het om een betaling voor de bijdragen van 2016 gaat.