Uitbreiding moederschapsverlof vrouwelijke zelfstandigen vanaf 01/01/2017

Op 01/01/2017 wordt het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandige verlengd.  Dit is een initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van de minister van Zelfstandigen Willy Borsus (tegenwoordig is dit Denis Ducarme).

Deze maatregel wil tegemoet komen aan de nood om het moederschap beter combineerbaar te maken met het zelfstandige beroepsleven.   Uit een omvangrijke enquête mocht blijken dat de combinatie privé/beroepsleven de voornaamste hindernis is om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.  In België is slechts 33% van de zelfstandigen een vrouw en er is de laatste 5 jaar weinig evolutie in te bespeuren.

De wijziging houdt 2 belangrijke maatregelen in en werd ondertussen al gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  • Uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke zelfstandigen met 4 weken.  De regeling zal voortaan bestaan uit 3 verplichte en 9 facultatieve weken.  Daarbij komt nog de voortaan automatische toekenning van 105 gratis dienstencheques.
  • Van 01/01/2017 zal het mogelijk zijn om dit verlof niet enkel per week op te nemen , maar ook voltijds of halftijds. 

Concreet betekent dit dat de 9 facultatieve weken van het moederschapsverlof gedeeltelijk voltijds en gedeeltelijk halftijds (maximaal 18 weken halftijds), naar keuze van de vrouwelijke zelfstandige, opgenomen kunnen worden.  Het hele facultatieve verlof zal opgenomen moeten worden over een periode van 36 weken te tellen vanaf het einde van het verplichte postnatale verlof.

De uitkering bedraagt ongeveer 484,90 euro per week.

Bovendien wordt nog een derde maatregel toegekend.  Deze maatregel houdt de vrijstelling van sociale bijdragen met behoud van rechten in voor het kwartaal dat volgt op de bevalling.  Om deze vrijstelling te kunnen genieten, moet de vrouwelijke zelfstandige, naar aanleiding van de geboorte van haar kind of kinderen, voldoen aan de voorwaarden om de moederschapsverzekering (via mutualiteit) in het stelsel van de zelfstandigen te kunnen genieten.  Dit kan bewezen worden door aflevering van een attest van het uitbetalingsorganisme van de moederschapsverzekering.  Indien later blijkt dat de vrijstelling echter ten onrechte werd toegestaan, zullen de ten onrechte vrijgestelde bijdragen toch geïnd worden, met verhogingen.

De vrijstelling van deze bijdragen gaat gepaard met behoud van opbouw van alle rechten.

Deze uitbreiding aan de wet op de moederschapsrust voor de vrouwelijke zelfstandigen vindt toepassing vanaf 01/01/2017.  Aangezien de vrijstelling van sociale bijdragen ingaat op het eerste kwartaal na de geboorte, maakt dat de vrouwelijke zelfstandigen die bevallen zijn in het vierde kwartaal van 2016, reeds recht hebben op de toepassing van deze maatregel.

Vragen? Neem contact op met Multipen.