Uitbreiding overbruggingsrecht voor o.a. zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden met een inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 EUR

Sinds 8 april is er een uitbreiding voor het overbruggingsrecht voorzien voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden met nog een zelfstandige activiteit met een inkomen tussen de 6.996,89 en 13.993,77 EUR. Het gaat om het inkomen waarop voorlopige sociale bijdragen werden berekend in 2020, het inkomen in principe dus van 2017.

Zij kunnen de helft van de uitkering overbrugging krijgen, wat neerkomt op 645,85 EUR (zonder gezinslast) of 807,05 EUR (met gezinslast) per maand. Zelfstandigen die in deze categorie zitten en verplicht of vrijwillig hun activiteit stopzetten door de coronacrisis, kunnen een aanvraag indienen bij Multipen.
Opgelet! Als je al een vervangingsinkomen (pensioen of tijdelijke werkloosheidsuitkering) hebt, is de som van de uitkering overbrugging en je vervangingsinkomen beperkt tot maximum 1614,10 EUR. Cumulatie met een ziekte-uitkering is niet mogelijk.

De uitbreiding van het overbruggingsrecht is combineerbaar met de compensatiepremie van 1.500 EUR die binnenkort via VLAIO kan aangevraagd worden.

Als u getroffen bent door de coronacrisis, zelfstandige in bijberoep of gepensioneerde bent én een inkomen tussen de 6.996,89 en 13.993,77 EUR hebt, kan u een aanvraag doen met dit aanvraagformulier.