Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage 2020

Momenteel ligt het wetsvoorstel tot uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage 2020 klaar voor goedkeuring in de Kamer. Het gaat om een een uitstel van betaling tot 31 oktober 2020.
De sociaal verzekeringsfondsen zullen dan de rekeningen mogen versturen in september in plaats van in mei met uiterste betalingsdatum 31/10 en niet tegen 30/6 zoals gebruikelijk.