Update tarief ondernemingsloketten vanaf 1/7/2019

In uitvoering van de wet van 15/04/2018 (in voege vanaf 01/11/2018) houdende de hervorming van het ondernemingsrecht, waarin het onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële ondernemingen werd afgeschaft, zullen alle erkende ondernemingsloketten vanaf 1 juli 2019 alle inschrijvingsplichtige ondernemingen inschrijven in de KBO zoals de wet dit nu voorschrijft.

Deze inschrijvingen zullen gebeuren tegen het laatst gekende wettelijke tarief van 88,50 EUR.