Vaderschaps- en geboorteuitkering wordt voor geboortes vanaf 1 januari 2021 opgetrokken tot maximaal 15 dagen.

De zelfstandige, zelfstandig helper of meewerkende echtgenoot die vader of mee-ouder wordt had sinds 1 mei 2019 recht op de vaderschaps- of geboorteuitkering  bij onderbreking van de activiteiten binnen de 4 maanden na de geboorte.  Momenteel is er recht op de uitkering bij een maximale onderbreking van maximaal 10 volle dagen (of 20 halve dagen).  Indien de vader of mee-ouder een onderbreking maakt van maximaal 8 volle dagen (of 16 halve dagen) ontvangt hij naast de dagvergoeding nog een eenmalige premie van 135 euro ter compensatie voor geboortehulp.

Voorwaarde: aansluiting in hoofdberoep 2 kwartalen vóór het kwartaal van de geboorte en tijdens alle kwartalen waarin de activiteit wordt onderbroken.

Aanvragen: https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/01/Aanvraagformulier-vaderschaps-en-geboorteverlof.pdf?x97516

Informatie: https://www.multipen.be/wp-content/uploads/2020/01/informatieve-brief-Vaderschaps-en-geboorteverlof.pdf?x97516

Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 wordt de onderbreking opgetrokken tot maximaal 15 volle dagen (of maximaal 30 halve dagen). 

Later volgt nog een graduele optrekking:  voor de geboortes vanaf 1 januari 2023 wordt de periode uitgebreid naar maximaal 20 volledige dagen (of maximaal 40 halve dagen).