Vanaf 1 juli mogelijk ook ziekteuitkering vanaf dag 1 voor de zelfstandige.

Vóór 1 juli 2019 kon de zelfstandige in hoofdberoep enkel aanspraak maken op een ziekteuitkering van het ziekenfonds bij een ziekte van minstens 14 dagen.  Vanaf de 15de dag werd een dagvergoeding uitbetaald.

Vanaf 1 juli 2019 verdwijnt de carenzperiode (wachtperiode) van 14 dagen indien de zelfstandige minstens 8 dagen opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt is. De zelfstandige heeft dan recht op een dagvergoeding van 60,86 euro/als gezinshoofd of 48,71 euro/als alleenstaande van het ziekenfonds.

Bij een ziekteperiode van maar 7 dagen kan er nog steeds geen aanspraak gemaakt worden op de uitkering.

De datum van ondertekening door uw arts op het attest van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor de 1ste dag van ziekte.  Ga dus bij ziekte met arbeidsongeschiktheid vanaf dag 1 naar de dokter.

Dit attest moet binnen de 7  dagen na de start van uw arbeidsongeschiktheid aan uw ziekenfonds afgeleverd worden.  Bij laattijdige aflevering verliest u een deel van de uitkering.