Vanaf 2018 na twee weken ziekte-uitkering voor zelfstandigen.

Bij arbeidsongeschiktheid krijgt een zelfstandige momenteel pas na één maand een uitkering.

Het voorstel van Maggie De Block (minister van Sociale Zaken –  Open VLD) en Denis Ducarme (minister van zelfstandigen –  MR), om deze periode tot de helft te herleiden, werd vandaag op de ministerraad goedgekeurd.  Werknemers hebben een gewaarborgd loon, terwijl een zelfstandige één maand moet wachten vooraleer er recht is op een uitkering.

Deze maatregel kan ervoor zorgen dat zelfstandigen minder in financiële problemen geraken.  De aanpassing van de wetgeving is te danken aan het zomerakkoord.  Het zou jaarlijks om zo’n 17.000 zieke zelfstandigen gaan die vanaf volgend jaar van de kortere wachtperiode kunnen genieten.