Verlenging overbruggingsrecht gedwongen sluiting en relancepremie: aanvragen

Het overbruggingsrecht voor gedwongen sluiting en de sectoren die daar hoofdzakelijk afhankelijk van zijn werd verlengd tot december.

De aanvraagformulieren zijn ter beschikking en moeten maand per maand ingediend worden en kunnen nu gedownload worden op de webpagina Coronasteunmaatregelen.

Het recht op de Relancepremie (ondersteuning bij heropstart van zelfstandigen uit een met een opgelegde gedwongen sluiting met een omzetverlies van 10%) is verlengd tot oktober 2020.  Het aanvraagformulier is te downloaden op de webpagina Coronasteunmaatregelen.   Voor de aanvraag voor de maand oktober is het noodzakelijk dat het verlies van 10% aangetoond wordt met de cijfers van het 3de kwartaal van 2020 en het 3de kwartaal van 2019.  Voor de aanvragen van juni t/m september is het 2de kwartaal het referentiekwartaal.