Verlenging tijdelijke overbruggingsrecht Corona juli en augustus

De Federale Overheid voorziet een verlenging van het tijdelijke overbruggingsrecht Corona voor de maanden juli en augustus.

De verlenging van het overbruggingsrecht (volledig of gedeeltelijk) voor de maanden juli en augustus zal echter niet meer van toepassing  zijn voor élke zelfstandige die zijn activiteit onderbreekt in juli en augustus. Sinds 4 mei mochten een groot aantal zelfstandigen hun activiteit weer uitoefenen waardoor in juli en augustus nog slechts een zeer beperkt aantal activiteiten onder de gedwongen sluiting vallen: discotheken en dancings, activiteiten en evenementen die georganiseerd worden voor meer dan 200 personen, de jacuzzi’s, stoomcabines en hammams.

  • De zelfstandigen die nog onder de gedwongen sluiting vallen en zij die afhankelijk zijn van deze sectoren blijven recht hebben op het overbruggingsrecht. De duidelijke opgave van de NACEBEL-code van de activiteiten is evenwel noodzakelijk.

De aanvragen moeten gebeuren met de specifieke documenten:

voor het volledig overbruggingsrecht: aanvraag volledig overbruggingsrecht verplichte sluiting + afhankelijke sector juli-augustus

voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht: aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht verplichte sluiting + afhankelijke sector juli-augustus

  • De zelfstandigen die niet meer onder een gedwongen sluiting vallen maar vrijwillig de activiteiten stopzetten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen, kunnen eventueel aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Dit zal enkel mogelijk zijn mits het aantonen van een duidelijk oorzakelijk verband tussen de onderbreking en COVID-19 aan de hand van objectieve elementen.

De aanvragen moeten gebeuren met de specifieke documenten:

voor het volledig overbruggingsrecht: aanvraag volledig overbruggingsrecht vrijwillige sluiting juli-augustus

voor het gedeeltelijk overbruggingsrecht:aanvraag gedeeltelijk overbruggingsrecht vrijwillige sluiting juli-augustusankelijke sector

De aanvragen MOETEN duidelijk voorzien zijn van de NACEBEL-code waarmee de zelfstandige activiteit opgenomen is in de KBO.
De objectieve elementen moeten zéker toegevoegd worden, zonder deze bijlagen zal het dossier niet ontvankelijk verklaard worden.

LET OP: de aanvragen voor juli en voor augustus moeten met een apart aanvraagformulier ingediend worden.

Lees hierover meer op de infonota.