Vlaanderen- Premie voor werkzoekende werklozen die als zelfstandige willen starten: de TRANSITIEPREMIE

Na Brussel volgt ook Vlaanderen met een ondersteuning van de werkzoekende werkloze die de stap naar een zelfstandige onderneming wil zetten . Minister Philippe Muyters werkte hiervoor een premie uit. Deze maatregel is van toepassing sinds 15 maart 2018 en richt zich op de categorie van de 45plussers.

Het gaat om een financiële ondersteuning gedurende twee jaar die in grootte afneemt over de 8 kwartalen.   De beoogde kandidaten kunnen enkel van deze premie genieten als zij met succes een ondernemerstraject hebben doorlopen. Dat traject versterkt hun ondernemerschapscompetenties en verhoogt de slaagkansen van de onderneming. Tijdens deze opleiding wordt ook de haalbaarheid van het businessplan onder de loep genomen.

Hoeveel bedraagt de transitiepremie:

 • 1.000 euro/maand gedurende het 1ste kwartaal
 • 900 euro/maand gedurende het 2de kwartaal
 • 800 euro/maand gedurende het 3de kwartaal
 • 700 euro/maand gedurende het 4de kwartaal
 • 600 euro/maand gedurende het 5de kwartaal
 • 500 euro/maand gedurende het 6de kwartaal
 • 400 euro/maand gedurende het 7de kwartaal
 • 300 euro/maand gedurende het 8ste kwartaal

Het gaat om een brutopremie. Bij ziekte wordt de premie opgeschort en de resterende termijn wordt later toegevoegd aan de 2 jaar.

Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op deze premie:

 • de onderneming is gevestigd in het Vlaamse Gewest
 • start als zelfstandige in hoofdberoep ná 14 maart 2018 en dit gedurende de volledige periode van de toekenning van de transitiepremie
 • de kandidaat moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • de kandidaat moet aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • de aanvrager is minstens 45 jaar en heeft de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt in de maand van de opstart als zelfstandige in hoofdberoep
 • de aanvrager is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB
 • de aanvrager is uitkeringsgerechtigd op de dag voor de start als zelfstadige in hoofdberoep
 • de kandidaat heeft met succes een prestarterstraject afgerond maximaal 6 maanden voor de start als zelfstandige in hoofdberoep

 

Wie komt niet in aanmerking ?

 • de aanvrager die reeds gebruik maakt van subsidies of premies voor starters door andere gewestoverheden
 • de werkloosheid mag niet veroorzaakt zijn door de stopzetting of de arbeidsvermindering als loontrekkende met het doel transitiepremie te verkrijgen
 • de aanvrager mag gedurende de twee jaar van de toekenning van de transitiepremie geen diensten verrichten als zelfstandige ten voordele van of in opdracht van de laatste werkgever bij de ondernemer in dienst was of van de groep waartoe de werkgever behoort
 • de aanvrager heeft geen recht op de transitiepremie indien hij reeds een transitiepremie ontving in de laatste 6 jaar

De aanvraag indienen:

 • On-line met een specifiek aanvraagformulier
 • de aanvraag moet voorzien zien van de nodige bijlagen
 • de aanvraag moet ingediend worden binnen de drie maanden nadat men als zelfstandige in hoofdberoep is gestart

Het prestarterstraject

Lees hierover meer : Wat is een prestarterstraject, welke prestarterstrajecten komen in aanmerking ?