Wetsvoorstel om de gewestelijke steunmaatregelen Corona belastingvrij te maken

De regering heeft een wetsontwerp ingediend om elke vorm van financiële steun in de Coronacrisis vanwege de Gewesten, vrij te stellen van inkomstenbelasting. Het wetsontwerp kan u nalezen in “Wetsontwerp houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie”
In het geval de verkrijger een vennootschap is zal de premie als een opbrengst in het resultaat worden opgenomen en de vrijstelling gebeurt door verhoging van de begintoestand van de reserves.

In het geval de ontvanger van de premie een eenmanszaak betreft, moet deze de ontvangen som niet in zijn aangifte van de personenbelasting opnemen.  Ook de vergoedingen die de gewesten en de gemeenschappen aan particulieren toekennen, zijn vrijgesteld van belastingen.