Wijziging steunmaatregelen Coronavirus – 16/03/2020

De Federale Overheid voorziet een aantal steunmaatregelen voor de zelfstandigen.  Er werd een aanpassing aangebracht waardoor een aantal maatregelen enkel van toepassing op de zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partners die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het Coronavirus, andere vinden een uitbreiding naar alle categorieën van zelfstandigen.

  • Op 16/03 heeft de overheid de steunmaatregel om uitstel van betaling aan te vragen uitgebreid naar alle categorieën van zelfstandigen.
  • Uitstel voor het 1ste kwartaal 2020, aanvraag binnen bij het Sociaal Verzekeringsfonds vóór 15/06/2020 (de overheid heeft op 16/03 deze termijn verlengd van 31/03 naar 15/06)
  • Een opmerking in de kantlijn: Dit is een hulpmiddel om huidige financiële problemen te verzachten, maar bedenk dat er in 2021 extra sociale bijdragen te betalen zullen zijn (uitgestelde kwartalen van 2020 én de kwartalen van 2021). Ook het fiscaal attest van 2020 dat ingebracht kan worden, zal lager zijn.