Getroffen zelfstandigen bij een harde Brexit

De overheid voorziet een steunmaatregel voor de zelfstandigen die getroffen worden door de mogelijke harde Brexit op 31 januari 2020.  De maatregel is van toepassing voor de zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met directe en consequente handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk en die zware gevolgen ondervinden van deze harde Brexit.

De steunmaatregel bestaat in een uitstel van betaling van sociale bijdragen op uitdrukkelijk verzoek.  Dit wil zeggen dat het eerste kwartaal van 2020 uitstel van betaling krijgt tot 31 maart 2021 en het tweede kwartaal van 2020 tot 30 juni 2021.

Om uitstel van het 1ste kwartaal te verkrijgen moet de aanvraag schriftelijk toekomen bij het betrokken sociaal verzekeringsfonds vóór 15 maart 2020, voor uitstel van het 2de kwartaal van 2020 moet de aanvraag binnen zijn vóór 15 juni 2020.

De schriftelijke aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer

en  bewijsstukken over de opgelopen nadelen bevatten (omzetverlies, BTW-aangiftes, boekhoudkundige elementen, wisselkoersgevolgen, mogelijk te betalen invoerrechten, …).

Bijkomende steunmaatregel: de aanvraag vermindering van voorlopige sociale bijdragen zal eenvoudiger verlopen door de erkenning van zelfstandigen in de “sector in crisis”.

Lees ook