Uw plichten

Elk persoon die met een zelfstandig of een vrij beroep begint moet zich onmiddellijk bij de aanvangsdatum aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en diegene die een ondernemingsnummer nodig heeft moet zich via een ondernemingsloket in de KBO laten opnemen.

Eén van de belangrijkste verplichtingen: betaal tijdig uw sociale bijdragen!  Niet tijdige betaling zorgt voor verhogingen en verlies van bepaalde rechten.

Elke zelfstandige heeft meldingsplicht van alle wijzigingen in de situatie van het sociaal statuut aan zijn sociaal verzekeringsfonds en bepaalde wijzigingen moeten ook doorgevoerd worden in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen), via een ondernemingsloket (adreswijziging, activiteitenwijziging, stopzetting …)