Het recht op kinderbijslag

De kinderbijslag uitbetaald voor kinderen van zelfstandigen is sinds 01/07/2014 gelijkgemaakt met de kinderbijslag bij werknemers.

Tarieven voor kinder- en gezinsbijslagen.  Geef bij wijzigingen in de gezinstoestand of wijzigingen in de gegevens van het rechtgevend kind (geen student meer, verhuis, wijzigingen in hoederecht, …) alles onmiddellijk door aan je kinderbijslagfonds.  Sinds 01/07/2014 werd dit Mensura.  Nadien werd de benaming van dit kinderbijslagfonds gewijzigd naar Future Generations. Ingevolge de laatste wetgeving werd er overgegaan tot een fusionering met andere kinderbijslagfondsen tot Parentia kinderbijslagfonds.  Het rechtstreeks telefoonnummer hiervoor is 015/45 12 40.  Daar zorgt uw dossierbeheerder ervoor dat uw kinderbijslagdossier in orde blijft.  Indien nodig bezorgen zij de nodige formulieren/vragenlijsten om uw rechten in orde te houden.  Zorg steeds dat ze zo snel mogelijk ingevuld terug bezorgd worden aan de dossierbeheerder.  Het zal veel problemen en rechtzettingen voorkomen.

Alle zelfstandigen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut én een bijdrage verschuldigd zijn in HOOFDBEROEP, kunnen in principe aanspraak maken op KINDERBIJSLAG.

Kinderbijslag kan bekomen worden voor de eigen kinderen van de echtgenoten, voor de geadopteerde kinderen of voor de kinderen waarvan men pleegvoogd is. Het recht bestaat tenslotte ook voor klein- en achterkleinkinderen, neven en nichten op voorwaarde dat deze INWONEND zijn.

Voor niet-Belgen zijn de afspraken met het land van herkomst rond kinderbijslag en de aanwezigheid van de kinderen in België bepalend voor het recht op uitkering van de kinderbijslag.