Recht op mantelzorg

Op 1 januari 2010 werd beslist een forfaitaire uitkering toe te kennen aan zelfstandigen die hun activiteit onderbreken om palliatieve zorgen te verlenen aan hun kind of hun partner.  Op 01 oktober 2015 werden hieraan nieuwe bepalingen gekoppeld en werd deze uitkering voor palliatieve zorgen omgevormd tot een uitkering mantelzorg.  Deze uitkering bedraagt nu € 1.266,37/maand bij volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit en € 633,18/maand bij gedeeltelijke onderbreking.  Er is een maximum van 4 kwartalen uitkering op de volledige zelfstandige loopbaan.  Contacteer Multipen voor de voorwaarden en de modaliteiten van de aanvraag. Aanvraagformulier Mantelzorg Nederlandsformulaire demande d’allocation d’aide proche

(cijfers op 01/07/2019)