Recht op pensioen

Zelfstandigen maken aanspraak op een pensioen voor de jaren waarvoor ze bijdragen in hoofdberoep aan hun sociaal verzekeringsfonds hebben betaald.

De Ministerraad van 21 december 2012 heeft de gelijkschakeling van het minimumpensioen voor zelfstandigen met dat van werknemers goedgekeurd en dit ging in voege vanaf 01/04/2013. Hoeveel het werkelijke pensioen gaat bedragen, hangt af van de hoogte van je aangegeven inkomsten en de duur van je loopbaan, net zoals bij de loontrekkende.

Om je pensioeninkomsten nog aan te vullen kan je  kiezen voor een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).

HET OUDERDOMSPENSIOEN OF RUSTPENSIOEN

Het minimum rustpensioen van een zelfstandige bij een volledige loopbaan bedraagt momenteel € 19.369,20 per jaar (gezinspensioen) of € 15.500,28 per jaar (alleenstaande).

HET OVERLEVINGSPENSIOEN

Het overlevingspensioen wordt toegekend aan de weduwe of weduwnaar van de zelfstandige. Het minimum overlevingspensioen bedraagt momenteel € 15.293,16 per jaar bij een volledige loopbaan.

(cijfers 01/03/2020)

VERDERWERKEN NA JE PENSIONERING

Verder werken of starten als zelfstandige na je pensionering, het kan.  Voor de voorwaarden en de gevolgen voor je pensioen lees verder.

Je bent gepensioneerd en wil nog starten of verder werken als zelfstandige. Voor sommigen een noodzaak, voor anderen een voortzetting van een actief leven, passie, nood aan sociaal contact … Een studente bedrijfspsychologie maakt momenteel een studie over het betaald verder werken na pensioen. Deze studie zoekt naar de redenen (vrijwillig/onvrijwillig) van de verderzetting van een betalende job en de invloed op job- en levenstevredenheid. Een aantal gegevens voor deze studie worden o.a. verzameld via een anonieme enquête. Jouw inbreng hierin zou een fijne bijdrage zijn aan dit onderzoek. Je start de enquête hier en neemt ongeveer 10 minuutjes in beslag.