Aansprakelijkheidsrisico’s

  • Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating voor schade aan derden tijdens beroepsuitoefening: soms verplicht.
  • Brandverzekering: deze verzekering is bestemd voor eigenaars van gebouwen, huurders of gebruikers van gebouwen. Voor ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn is deze verzekering verplicht.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen: deze voertuigverzekering is verplicht.
  • Burgerlijke aansprakelijkheid ‘brand en ontploffing’: een reeks instellingen zijn verplicht om deze verzekering te nemen, aangezien een gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating niet volstaan.
  • Transportverzekering: allerlei verzekeringen die risico’s indekken van transport en reizen van de plaats van verzending tot aan de plaats van bestemming.
  • Rechtsbijstandsverzekering: verzekert juridische bijstand bij o.a. problemen in het verkeer, werknemers, buren, leveranciers.
  • Arbeidsongevallenverzekering: verzekert uw personeel in geval van een arbeidsongeval en is verplicht als u personeel in dienst hebt.