Verzekeringen tegen bedrijfsschaderisico’s

  • Brandverzekering: in de brandverzekering zitten meestal de belangrijkste risico’s voor het gebouw en de inboedel inbegrepen: brandschade, stormschade, inslag van hagel, schade aan de serre, enz.
  • Verzekering tegen bedrijfsschade: deze verzekering beschermt de onderneming tegen de financiële, commerciële en sociale gevolgen van een brand. Deze polis is essentieel voor bedrijven en zelfstandigen om de continuïteit van hun zaak te garanderen. Deze polis vangt het potentieel verlies aan inkomsten op.