Vennootschap onder Firma

 • Kenmerken: eenvoudigste vennootschapsvorm met minimale oprichtingsformaliteiten; persoonsvennootschap
 • Aantal oprichters : minimaal 2 vennoten
 • Aansprakelijkheid: alle vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk
 • Oprichtingsakte: authentieke of onderhandse akte
 • Minimaal in te brengen kapitaal: vrij te bepalen – ingebrachte goederen vormen onverdeeld vermogen
 • Aandelen: op naam en niet overdraagbaar, tenzij anders overeen gekomen
 • Aandelenregister: ja
 • Bestuur: één of meer zaakvoerders
 • Fiscaal: vennootschapsbelasting
 • Boekhouding: dubbele boekhouding
 • Financieel plan: niet vereist
 • Opmerking: het faillissement van de vennootschap betekent ook het faillissement van de vennoten

Een vennootschap onder firma is een specifieke vorm van maatschap die een rechtspersoonlijkheid heeft. Een vof kan enkel vennoten hebben die onbeperkt en hoofdelijke aansprakelijk zijn.